جشن نکوداشت شیراز
1403/3/22
جشن بزرگ به عشق شیراز به مناسبت نکو داشت روز شیراز 16 الی 18 اردیبهشت در باغ عفیف آباد برگزار شد.تهیه بلیت این جشن برای عموم مردم رایگان بود.