درباره ما
ترانه گستر ایلیا درسال 1383 با مدیریت آقای حسین عبدالهی تاسیس گردیدو با توجه به موضوع کاری خودودر جهت پیشبرد اهداف کشور عزیزمان تاکنون در عرصه فرهنگ وهنر خدمات بسیاری در زمینه های برپایی برنامه های فرهنگی وهنری ،اجرای کنسرت ،تئاتر ،جنگهای شادی و... همچنین تهیه وتولید وتکثیر آثار صوتی وتصویری عرضه داشته است.
امید است تا در ادامه این راه بتوانیم مفید واقع شویم.