اجرای ماه پنهان
1402/10/4
نمایش ماه پنهان از 22 الی 29 آذر در تالار حافظ شیراز به روی صحنه رفت