دومین جشنواره اقوام ایرانی
1401/2/27
دومین جشنواره موسیقی اقوام ایرانی از 25 اردیبهشت تا 30 اردیبهشت در شیراز برگزار میگردد