برنامه های در حال اجرا
موسیقی کردستان-خوزستان

28 اردیبهشت
تالار حافظ
ساعت 18:00

خرید بلیط

موسیقی مازندران-خراسان

28 اردیبهشت
تالار حافظ
ساعت 21:00

خرید بلیط

موسیقی قشقایی-فرهاد

29 اردیبهشت
تالار حافظ
ساعت18:00

خرید بلیط

موسیقی بختیاری-گهر

29 اردیبهشت
تالار حافظ
ساعت 21:00

خرید بلیط

آرشیو برنامه ها
'تست'

pldfgfh