برنامه های در حال اجرا
فیلم تصنیف باستر اسکروگز

زمان : چهارشنبه  21  آذر ساعت 19    
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم بازی شبانه

زمان :پنجشنبه 22  آذر ساعت 16:30 (کمدی)  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

جنگ خنده حامد آهنگی

زمان : پنج شنبه  ۲۲  آذر ۱۳۹۷
مکان : خیابان حر کوچه 4 - سالن آمفی تئاتر سعدی

خرید بلیط

فیلم ونوم

زمان :پنجشنبه 22  آذر ساعت 19   
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم راهبه

زمان :جمعه 23  آذر ساعت 17 (ترسناک)  
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم مایل - 22

زمان :جمعه 23  آذر ساعت 19   
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

کنسرت محلی کوروش اسدپور

زمان : پنج شنبه  13  دیماه 1397
مکان : خیابان حر کوچه 4 - سالن آمفی تئاتر سعدی

خرید بلیط

آرشیو برنامه ها