فیلم بازی شبانه

زمان : سه شنبه  2  مرداد ساعت 17 (کمدی) 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم شب در منزل موئاد

زمان : چهارشنبه  3  مرداد ساعت 19 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم مصلوب شدن

زمان : سه شنبه  2  مرداد ساعت 19 
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط