فیلم کلبه وحشت-1

زمان : سه شنبه  10 بهمن  ساعت 17 (نیم بهاء)(ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم نجوای شیطان

زمان : سه شنبه  10 بهمن  ساعت 19 (نیم بهاء)(ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم لئون

زمان : چهارشنبه  4 بهمن  ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم قوی تر

زمان : پنجشنبه  5 بهمن  ساعت 17
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم جن گیر

زمان : پنجشنبه  5 بهمن  ساعت 19  (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن کو کو

زمان : جمعه  6 بهمن  ساعت 17 (دوبله)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم بابادوک

زمان : جمعه  6 بهمن  ساعت 19  (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط