فیلم زودیاک

زمان : چهارشنبه  5  اردیبهشت  ساعت 18:30
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم پدران جایگزین

زمان : پنجشنبه  6  اردیبهشت  ساعت 17 (کمدی)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم نفس نکش

زمان : پنجشنبه  6  اردیبهشت  ساعت 19 (ترسناک)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

انیمیشن نابغه

زمان : جمعه  7  اردیبهشت  ساعت 17  (دوبله)
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط

فیلم نامزدی طولانی

زمان : جمعه  7  اردیبهشت  ساعت 19
مکان : سینما غزل (چهار راه حافظیه اداره ارشاد)

خرید بلیط